UEk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ściąga, opracowanie, podanie

AEportal - UEk Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, aktualności, ściąga, opracowanie, podanie
Konferencja - "20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski. Dokonania - wyzwania"
Krzysztof Zaremba   
Wtorek, 05 Styczeń 2010 00:00

26 stycznia 2010 roku, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski. Dokonania - wyzwania". Konferencja organizowana jest z udziałem profesora Leszka Balcerowicza. Ponadto, referaty przedstawią prof. Jerzy Hausner, prof. Tadeusz Kowalik, prof. Jerzy Osiatyński Patronat nad konferencją objął Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Spieszcie się, termin zgłoszeń na konferencję upływa 10 stycznia!

Konferencja wpisuje się w obchody dwudziestej rocznicy rozpoczęcia zmian w ustroju gospodarczym Polski zainicjowanych wdrożeniem pakietu ustaw tworzących Program Stabilizacji, popularnie nazywany „Planem Balcerowicza". Rocznica ta jest dobrą okazją do przypomnienia tego doniosłego wydarzenia oraz pogłębionej naukowej refleksji nad efektami zainicjowanych wówczas epokowych przemian, a także ich dalszymi kierunkami.

Do udziału w Konferencji zostali zaproszeni wybitni polscy ekonomiści, w tym architekci wspomnianych zmian. W programie przewidziane są dwie części. W części pierwszej, syntetyzującej doświadczenia okresu przemian, referaty przedstawią: Leszek Balcerowicz, Jerzy Hausner,Tadeusz Kowalik, Jerzy Osiatyński.

Część druga Konferencji zorganizowana będzie w formie paneli dyskusyjnych, nawiązujących do treści wygłoszonych referatów oraz do najważniejszych wyzwań, wobec których stoi gospodarka polska. Uczestnikami paneli dyskusyjnych będą również wybitni ekonomiści oraz aktywni uczestnicy przemian zachodzących w okresie ostatnich dwudziestu lat.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://www.20latprzemian.uek.krakow.pl/

 

Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową?

Jak napisać merytorycznie dobrą, strukturalnie logiczną i edytorsko piękną pracę dyplomową i ją z sukcesem obronić? więcej