UEk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ściąga, opracowanie, podanie

AEportal - UEk Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, aktualności, ściąga, opracowanie, podanie
Lektoraty
Sobota, 13 Październik 2007 13:25
Lektoraty - jest to czas w którym uczysz / masz się uczyć języków.
Na studiach licencjackich języków jest po 30h w semestrze czyli po 2h w tygodniu (tzn 2 razy po 45 min) - oczywiście obu języków. Starcze roczniki korzystają jeszcze z tego że na studiach 5-letnich magisterskich mają ich po 45h w semestrze.
Języki i ich poziom wybiera się w formularzu rejestracyjnym na studia.
Pod koniec września w Studium Języków Obcych publikuje składy grup lektorskich oraz rozkład zajęć dla tych grup. Można to sprawdzić na stronie http://janek.ae.krakow.pl/~sjo/ oraz w pawilonie Finansów na II piętrze, gdzie znajduje się siedziba studium języków obcych. Gdy posiadamy już plan zajęć, na którym zaznaczone są godziny lektoratów, idziemy sprawdzić sobie nasze języki. Tzn. znaleźć grupy z obu języków do których zostało się przydzielonym, znaleźć harmonogram zajęć tych grup i sprawdzić czy te wszystkie zajęcia się ze sobą nie pokrywają. Jeśli nie ma żadnych kolizji, to możemy się uważać za szczęśliwców i spokojnie zacząć dopasowywać sobie WF. Jeśli jednak mamy kolizję, lub nie ma nas w żadnej grupie językowej (też się to zdarza) to nie ominie nas stanie w sławnej kolejce do SJO - do Pani Fischer. W tym roku najpierw trzeba było stać w kolejce żeby się zapisać na konkretną godzinę do Pani Fischer. A potem przyjść o tej konkretnej godzinie załatwić swoje sprawy. Wróćmy jeszcze do harmonogramu języków. W planie zajęć jest podanych kilka dni w których są lektoraty. Języki muszą się znaleźć w tych lektoratach. Przykładowo: podane są lektoraty w kolejne dni od poniedziałku do czwartku, a wg harmonogramu języki danej grupy zostały ustalone na poniedziałek i wtorek, oznacza to że w środę i w czwartek w godzinach przeznaczonych na lektoraty ma się po prostu wolne!

Oznaczenia grup językowych:
  • poziom podstawowy oznaczany jest literą "n" obok symbolu grupy, np: ZN 10 n,
  • grupy średnie oznaczane są symbolem "śr", np: ZN 10 śr,
  • grupy zaawansowane nie posiadają dodatkowych oznaczeń, np: ZN 1.
Symbole grup:
  • EA - grupy Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
  • FA - grupy Wydziału Finansów<
  • ZA - grupy Wydziału Zarządzania
  • TZA - grupy Wydziału Towaroznawstwa
  • FEZA, EFA, EZA - grupy międzywydziałowe dotyczące wszystkich Wydziałów
Języki kończą się egzaminem - ustnym i pisemnym, co prowadzący zawsze omawiają na zajęciach.
 

Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową?

Jak napisać merytorycznie dobrą, strukturalnie logiczną i edytorsko piękną pracę dyplomową i ją z sukcesem obronić? więcej