UEk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ściąga, opracowanie, podanie

AEportal - UEk Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, aktualności, ściąga, opracowanie, podanie
Stypendia zagraniczne
Sobota, 08 Grudzień 2007 13:10
Ogromną zaletą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest bardzo dobrze rozwinięty program wymian i stypendiów zagranicznych. Co roku setki studentów wyjeżdżają na studia zagranicą. Zalet zagranicznych studiów nie sposób nie zauważyć. Można spojrzeć na swoją dziedzinę z innej perspektywy, doświadczyć nieco innego podejścia do nauczania, poznać inną kulturę, zwiedzić obcy kraj i rozwinąć swoje umiejętności językowe. Na pewno studia zagraniczne robią też dobre wrażenie na naszych potencjalnych pracodawcach.
   
Na naszej uczelni działa kilka programów wymian zagranicznych. Najczęściej i najchętniej wykorzystywanym jest unijny program Erasmus, z racji grantów, które otrzymuje większość studentów wyjeżdżających za jego pośrednictwem. Suma stypendium jest niebagatelna, dochodzi do niemal 300 euro miesięcznie, zależnie od kraju, i umożliwia podjęcie studiów na Zachodzie bez dramatycznego obciążania swojego budżetu. Oprócz programu Erasmus działają jeszcze CEEPUS, w którym otrzymuje się równie atrakcyjne stypendium, ale dotyczy on głównie krajów Centralnej i Wschodniej Europy i korzystać z niego może zaledwie kilku studentów rocznie. Programami bez stypendiów są Direct Entry i Double Diploma, które przeciwnie do Erasmusa przewidują co najmniej roczny pobyt zagranicą.
   
Jeżeli już zdecydujemy się wyjechać na stypendium zagraniczne i wybierzemy uczelnie, które nas interesują, należy złożyć odpowiedni wniosek w Biurze Programów Zagranicznych. Do wniosku dołączamy zaświadczenie o średniej z całego okresu studiów pobrane w dziekanacie oraz ewentualne zaświadczenia o szczególnych osiągnięciach lub działalności w organizacjach studenckich. Ponadto należy wziąć udział w egzaminie językowym, bądź przedstawić potwierdzenie ze Studium Języków Obcych o ocenie przynajmniej 4.0 z obowiązującego na danej uczelni języka. Możliwość taka istnieje od roku akademickiego 2006/07 i znakomicie ułatwiła rekrutację, choć równocześnie zwiększyła liczbę studentów chętnych do wyjazdu. Ze szczegółami wniosku można zapoznać się na stronie http://bpz.ae.krakow.pl. Średnia ocen ze studiów, ocena z egzaminu językowego, ewentualnie zastąpionego wspomnianym potwierdzeniem, oraz działalność dodatkowa przeliczane są na punkty, które decydują o kolejności przyznawania miejsc na danej uczelni. System jest bardzo prosty - pierwszeństwo mają osoby z większą ilością punktów.
   
Po decyzji komisji rekrutacyjnej organizowane jest spotkanie informacyjne, na którym panie z Biura przedstawiają niezbędne szczegóły dotyczące wyjazdu. Cały czas są one też dostępne na stronie internetowej. Przed wyjazdem czeka nas nieco formalności. Należy złożyć do dziekanatu wnioski o Indywidualny Program Nauczania, rozliczenie roczne, jeżeli to konieczne i zgodę dziekana na wyjazd zagraniczny. Ponadto biuro wymaga wyrobienia europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, wykupienia dodatkowego ubezpieczenia (np. Euro<26, ISIC) oraz, co nieco groteskowe, potwierdzenia rodziców o odpowiedzialności finansowej za swoje dziecko. Biuro upewnia się w ten sposób, że student nie zostanie zagranicą bez środków do życia. Ostatnią, ale bardzo istotną formalnością jest zaliczenie semestru przed wyjazdem i przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia z dziekanatu.
   
Po dokonaniu wszystkich wymienionych tu w skrócie czynności, pozostaje nam znaleźć odpowiadający nam środek transportu, kupić obcą walutę i ruszyć poznawać kraj, w którym spędzimy przynajmniej jeden semestr.
   
Problemem może wydawać się późniejszy transfer gotówki z Polski. Jak dotąd najlepszym, bo najtańszym sposobem, jest korzystanie z kart bankomatowych. Opłaty za korzystanie z nich są zróżnicowane i zależą od banku, jednak przynajmniej w części banków, są dużo niższe niż koszty przelewu zagranicznego i mieszczą się w granicach 10 zł (m.in. mBank, BZ WBK). Jeśli już jesteśmy przy sprawach finansowych, to jeśli jedziemy do kraju, gdzie ceny są dużo wyższe, zdecydowanie warto wziąć ze sobą papierosy, nawet jeśli nie palimy. Tańsze papierosy cieszą się niezmiennym powodzeniem zagranicą, więc można nieco na nich zarobić.
   
Kiedy już dokładnie wiemy, na jaką uczelnię jedziemy, warto skontaktować się z osobami, które już tam były, bądź są aktualnie. Można poszukać ich na forum, bądź zapytać o kontakt w Biurze. Samo BPZ jest bardzo przyjaźnie nastawione do studentów i pracujące tam panie chętnie wszystkim pomagają. Unikają tylko odpowiadania na pytania, na które odpowiedź znajduje się na stronie internetowej.
 

Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową?

Jak napisać merytorycznie dobrą, strukturalnie logiczną i edytorsko piękną pracę dyplomową i ją z sukcesem obronić? więcej