UEk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ściąga, opracowanie, podanie

AEportal - UEk Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, aktualności, ściąga, opracowanie, podanie
SzkolaBiznesu.eu motorem przedsiębiorczości w Małopolsce
Krzysztof Zaremba   
Środa, 01 Wrzesień 2010 12:20

Projekt „Uniwersyteckie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Akademickiej”, realizowany przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej rozpoczyna kolejny etap rekrutacji do cyklu 10 bezpłatnych szkoleń - rekrutacja zakończy się 26 września 2010. Każdy uczestnik kursu otrzyma bezpłatne wsparcie, poprzez uczestnictwo w kompleksowo przygotowanych cyklach szkoleń, dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt trwać będzie 2 lata, a ze szkoleń skorzysta ok. 200 osób z obszaru woj. małopolskiego.

Ponadto, Uniwersyteckie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Akademickiej ma za zadanie promować innowacyjnych i przedsiębiorczych studentów oraz doktorantów z województwa małopolskiego. Oprócz merytorycznego przygotowania, uczestnicy szkolenia otrzymają także możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych na sfinansowanie swojego biznesowego pomysłu z zakresu przedsiębiorczości akademickiej. Efektem końcowym jest napisanie przez uczestników biznesplanów oraz przedstawienie ich instytucjom finansującym.

Warto dodać także, że już dwóch naszych uczestników otworzyło spółki spin off we współpracy z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Gratulujemy i życzymy samych sukcesów zawodowych.

Jakie wrażenia odnoszą na temat szkoleń mieli uczestnicy? Szkolenia dały mi możliwość poznania młodych, przedsiębiorczych i ambitnych ludzi, którzy podobnie jak ja pragną założyć własną firmę. W trakcie kursu poruszone zostały kwestie związane z innowacyjnością, analizą finansową przedsiębiorstwa, komercjalizacją pomysłów, a także pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Najciekawszym szkoleniem były negocjacje w biznesie, podczas których uczestniczyliśmy w wielu warsztatach i poznaliśmy samych siebie z innej perspektywy. To naprawdę dobra przygoda i owocnie spędzony czas, a szkolenia wzbogaciły moją wiedzę i motywacje do działania. A wszystko za darmo. Polecam – była uczestniczka szkolenia, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach projektu Uniwersyteckie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Akademickiej, dostarczy beneficjentom wiedzę i umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Cykl dydaktyczny składa się z 3 części:

  • Szkolenia tradycyjne
  • Doradztwo
  • Szkolenia elektroniczne

I. Planowane jest przeprowadzenie 10 szkoleń stacjonarnych i w trybie e-learningowym obejmujących m.in. tematykę:

  • przedsiębiorczości akademickiej,
  • technik informatycznych i informacyjnych, ekonomiczna gra strategiczna TEES,
  • analizy i badania rynku,
  • komunikacji interpersonalnej i negocjacji w biznesie,
  • pisania Biznes Planów,
  • zarządzania małą firmą

II. Doradztwo/ Konsultacje: Każdemu uczestnikowi przysługuje 18 godzin konsultacji.

Każdy uczestnik szkoleń będzie miał możliwość konsultacji stacjonarnych lub e-learningowych ze specjalistami z dziedzin: IT, marketingu i PR, pozyskiwania kapitału inwestycyjnego, księgowości.

Zajęcia prowadzą trenerzy posiadający niezbędne kwalifikacje i bogate doświadczenie. Szkolenia maja na celu przygotowanie nie tylko teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne do prowadzania firmy w warunkach rynkowych. Przykładem praktycznych warsztatów jest m.in. przeprowadzenie rozgrywki gry strategicznej TEES oraz interaktywne warsztaty z pisania Biznesplanów.

Więcej szczegółów i harmonogram szkoleń znajduje się na stronie projektu pod adresem: SzkolaBiznesu.EU

Informacje o projekcie:

Uniwersyteckie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Akademickiej ma na celu promocję przedsiębiorczości akademickiej oraz merytoryczne przygotowanie studentów i doktorantów z obszaru województwa małopolskiego do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Uniwersyteckie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Akademickiej współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego działanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, poddziałanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

 

Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową?

Jak napisać merytorycznie dobrą, strukturalnie logiczną i edytorsko piękną pracę dyplomową i ją z sukcesem obronić? więcej