UEk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ściąga, opracowanie, podanie

AEportal - UEk Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, aktualności, ściąga, opracowanie, podanie
Uczelnia przyjazna pracodawcom
Krzysztof Zaremba   
Piątek, 23 Lipiec 2010 14:10

Nasza Uczelnia bierze udział w projekcie „Uczelnia Przyjazna Pracodawcom”. Czynnikiem motywującym przystąpienie do Projektu jest dbałość naszej Uczelni o zapewnienie jak najlepszego przygotowania naszych absolwentów do wejścia na rynek pracy. Jednym z zadań Projektu jest zebranie opinii studentów / absolwentów uczelni wyższych dotyczących toku studiów, uzyskanej wiedzy i umiejętności, możliwości zatrudnienia w trakcie i po studiach.

Akademickie Centrum Kariery zwraca się do wszystkich studentów i absolwentów z prośbą o poświęcenie 10 minut i wypełnienie anonimowej ankiety. Wypełniając ją będziecie mieć wpływ na jakość kształcenia, dowiecie się o szansach na wymarzoną pracę po ukończeniu studiów i stopniu przygotowania do zawodu.

 

Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową?

Jak napisać merytorycznie dobrą, strukturalnie logiczną i edytorsko piękną pracę dyplomową i ją z sukcesem obronić? więcej